gemeenschappelijk persbericht BVS - Confederatie Bouw - FABA : Veralgemening 6% BTW op sloop en heropbouw moet ook gelden voor aankoop van hernieuwbouw

Persbericht