Een federatie voor het vastgoed

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS)

  • groepeert de vastgoedontwikkelaars, verkavelaars en vastgoedbeleggers van België
  • houdt zich uitsluitend bezig met de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden
  • onderzoekt de Belgische vastgoedmarkt en de factoren die deze beïnvloeden
  • wil alle wettelijke en administratieve maatregelen die gunstig zijn voor de vastgoedsector, promoten en steunen
  • vertegenwoordigt haar leden bij de federale en regionale overheden, werkt samen met de openbare instanties en geeft hen advies
  • adviseert haar werkende leden in alle professionele zaken, zowel technisch, juridisch als financieel, en informeert hen terzake
  • heeft vertegenwoordigers in verschillende commissies inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening
  • vertegenwoordigt Belgïe bij BUILD EUROPE.


Bestuursorganen


De bestuursorganen van de BVS zijn: 

GEDELEGEERD bestuurder

 

De heer Olivier Carrette