Werkende leden

Werkende leden

  • ontvangen systematisch de belangrijke uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en alle andere documentatie i.v.m. de vastgoedsector
  • kunnen vragen van algemene aard voorleggen aan de verschillende werkgroepen
  • ontvangen systematisch de verslagen van de vergaderingen van de verschillende werkgroepen van de BVS
  • genieten een verlaagd tarief voor de deelname aan alle manifestaties van de BVS (vastgoedlunches, informatievergaderingen, studiedagen).

Enkel de werkende leden kunnen

  • aanspraak maken op juridisch en fiscaal advies
  • deel uitmaken van de Raad van Bestuur en van de werkgroepen
  • stemmen op de Algemene vergaderingen.

 

Lijst werkende leden

 
Lijst werkende leden
 

 

Lijst van de logo's zoals deze ter beschikking werden gesteld door de werkende leden.