Informatie

 

De BVS groepeert

 • werkende leden (vastgoedontwikkelaars, verkavelaars en vastgoedbeleggers)
 • steunende leden (alle personen die geïnteresseerd zijn in de vastgoedproblematiek en de economie in het algemeen: aannemers, adviseurs, architecten, bankiers, bedrijfsleiders, notarissen, vastgoedmakelaars,...)

 

Werkende leden

 

 • ontvangen systematisch de belangrijke uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en alle andere documentatie i.v.m. de vastgoedsector;
 • kunnen vragen van algemene aard voorleggen aan de verschillende werkgroepen;
 • ontvangen systematisch de verslagen van de vergaderingen van de verschillende werkgroepen van de BVS;
 • genieten een verlaagd tarief voor de deelname aan alle manifestaties van de BVS (vastgoedlunches, informatievergaderingen, studiedagen).

 

Werkende leden kunnen daarenboven

 • aanspraak maken op juridisch en fiscaal advies;
 • deel uitmaken van de Raad van Bestuur en van de werkgroepen;
 • stemmen op de Algemene vergaderingen.

 

werkend lid worden >

 

Steunende leden

 

 • ontvangen systematisch de belangrijke uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en alle andere documentatie i.v.m. de vastgoedsector;
 • kunnen vragen van algemene aard voorleggen aan de verschillende werkgroepen;
 • ontvangen systematisch de verslagen van de vergaderingen van de verschillende werkgroepen van de BVS;
 • genieten een verlaagd tarief voor de deelname aan alle manifestaties van de BVS (vastgoedlunches, informatievergaderingen, studiedagen).

 

steunend lid worden >