Flashes

 

2020

Flash 79/20: Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperk
Flash 78/20: Vlaams Gewest - Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt
Flash 77/20: Build Europe - Launch of "Housing: A European Challenge"
Flash 76/20: VLAAMS GEWEST - LOKALE BOUWSTOP - PERSBERICHT BVS
Flash 75/20 bis: VLAAMS GEWEST : VERNIETIGING BESLISSING LOKALE BOUWSTOP : BVS-klacht Gemeente Sint-Pieters Leeuw
Flash 75/20: VLAAMS GEWEST - LOKALE BOUWSTOP - ACTIES BVS
Flash 74/20: Région wallonne - Gestion des permis d'urbanisme - Communiqué de presse commun UPSI & UWE & CCW & UWA
Flash 73/20: BVS-enquête - Corona impact - Relanceplan
Flash 72/20: Covid 19 : NOTARIS.be - Digitale volmacht
Flash 71/20: Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Flash 70/20: Vlaams Gewest : nieuwe Vlaamse Bouwmeester : Erik Wieërs
Flash 69/20: Samenvatting Covid-maatregelen voor de vastgoedsector
Flash 68/20: Relanceplan van de vastgoed- en bouwsector
Flash 67/20: Vlaams Gewest - Brownfieldconvenanten - Tiende oproep - voorlopige afbakening projectgebieden
Flash 66/20: BHG : aanplakking van vergunningsbeslissingen inzake stedenbouw
Flash 65/20: BHG : bijzondere machten Brusselse Hoofdstedelijke Regering : opschorting termijnen - verlenging
Flash 64/20: BHG : bijzondere machten Regering : opschorting vervaltermijnen - uitsluiting bepaalde fiscale termijn
Flash 63/20: VLAAMS GEWEST : RAAD VAN STATE VERNIETIGT MAATREGELEN VOOR AANSNIJDEN ONBEBOUWDE GEBIEDEN
Flash 62/20: BVS Persbericht : BTW van 6% op schijf van 60.000 €
Flash 61/20: Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Flash 60/20: NOTA VLAAMSE REGERING : BVS input mbt evaluatie planbatenheffing (studie IDEA Consult)
Flash 59/20: BHG : bijzondere machten Brusselse Hoofdstedelijke Regering : tijdelijke maatregelen mbt opzegtermijn
Flash 58/20: BHG : Bijzondere machten Brusselse Hoofdstedelijke Regering : opschorting vervaltermijnen - verlenging tot 15/06
Flash 57/20: Vlaams Gewest : beleid ruimtelijke ordening - digitale informatievergaderingen, hoorzittingen en omgevingsvergunningscommissies
Flash 56/20: Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Flash 55/20: Persbericht BVS & Confederatie Bouw : bouw & vastgoedsector solidair voor "post covid-maatregelen" op de bouwwerven
Flash 54/20: Build Europe's info-flash: Letter to von der Leyen, policy proposals, and press release
Flash 53/20: KB betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen
Flash 52/20: Vlaams Gewest - 2 maanden extra ademruimte voor erf- en registratiebelasting
Flash 51/20: Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Flash 50/20: Call nr 2 : Vragen betreffende de wijziging van de vergunningsprocedures
Flash 49/20: PARKINGS : Heropening dd. 11 mei 2020 : Omzendbrief winkels & shopping centers
Flash 48/20: COVID 19 : NOTARIS.be - Digitale volmacht
Flash 47/20: Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Flash 46/20: BHG : bijzondere machten Brusselse Hoofdstedelijke Regering : verlenging betaaltermijn van de onroerende voorheffing
Flash 45/20: KB nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen
Flash 44/20: Vlaams Gewest : beleid ruimtelijke ordening - verlenging geldigheid omgevingsvergunning + verduidelijking procedures omgevingsvergunningen
Flash 43/20: KB nr. 7 van 19 april 2020 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake belastingen
Flash 42/20: Retail sector - Perscommuniqué "Schrap de onroerende voorheffing en lokale belastingen"
Flash 41/20: Région wallonne - suspension des délais - prorogation
Flash 40/20: Vlaams Gewest : beleid ruimtelijke ordening - verlenging geldigheid omgevingsvergunning + verduidelijking procedures omgevingsvergunningen
Flash 39/20: Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken
Flash 38/20: Bijzondere machten Brusselse Hoofdstedelijke Regering : opschorting vervaltermijnen - verlenging tot 15/05
Flash 37/20: Vlaams Gewest : beleid ruimtelijke ordening - persbericht Zuhal demir - geen verlenging van de nieuwe maatregelen ingevolge covid 19 mbt procedure omgevingsvergunningen en RUP's
Flash 36/20: BVS Enquête - Bevraging vervaltermijnen van de verleende vergunningen
Flash 35/20: KB tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus
Flash 34/20: Vlaams Gewest : nieuwe maatregelen ingevolge covid 19 - onroerend erfgoed
Flash 33/20: COVID 19 - NOTARIS.be - Digitale volmacht - Persommuniqué van 10/04/2020
Flash 32/20: BHG : bijzondere machten Brusselse Hoofdstedelijke Regering : opschorting vervaltermijnen
Flash 31/20: BHG bijzondere machten Brusselse Hoofdstedelijke Regering : opschorting vervaltermijnen
Flash 30/20: Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken
Flash 29/20: Coronavirus - BVS-acties
Flash 28/20: BHG : bijzondere machten Brusselse Hoofdstedelijke Regering : opschorting termijnen BWRO
Flash 27/20: Build Europe newsletter - March 2020
Flash 26/20: Akkoord Febelfin : Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten
Flash 25/20: machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten
Flash 24/20: WET die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19.
Flash 23/20: Vlaams Gewest : beleid ruimtelijke ordening & Raad voor Vergunningsbetwistingen - nieuwe maatregelen ingevolge covid 19
Flash 22/20: Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken
Flash 21/20: Vlaams Gewest : noodbesluit omgevingsvergunningsprocedures
Flash 20/20: Vlaams Gewest : decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
Flash 19/20: Oproep voor FFP2 en FFP3 maskers
Flash 18/20: Vlaams Gewest : decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
Flash 17/20: Région wallonne - décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 - arrêtés d'exécution
Flash 16/20: Press release Build Europe : Housing and construction sector must be protected from the Covid-19 crisis
Flash 15/20: Région wallonne : circulaire du SPW
Flash 14/20: Covid 19 : maatregelen ter ondersteuning van de vastgoedsector
Flash 13/20: Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken
Flash 12/20: Coronavirus - Steunmaatregelen Waals Gewest - Tijdelijke stopzetting vergunningsprocedures
Flash 11/20: Coronavirus - Steunmaatregelen van de Gewestelijke Regeringen
Flash 10/20: Informatie steunmaatregelen Ondernemingen ivm Corona (federaal en vlaams gewest)
Flash 09/20: uitstel van het seminarie van Mons van 24/03/20
Flash 08/20: Economische impact van het coronavirus
Flash 07/20: Studiedag 25/3/2020 - Imaging the future of construction / Workshop City and buildings transformation
Flash 06/20: BVS-Seminarie 18/02/2020 - Vlaams Gewest - "Overzicht relevante actuele rechtspraak voor de vastgoedsector"
Flash 05/20: Verkiezingen 2020 UPSI-BVS
Flash 04/20: Vlaams Gewest - BVS Vertegenwoordigd op Vlaams Vastgoed- en bouwoverlegcomité van 10 februari 2020
Flash 03/20: Buitengewone Algemene Vergadering BVS - 23/01/2020 - Verkiezing Bestuurders
Flash 02/20: BHG - Statistieken Demografie en Stedenbouwkundige vergunningen
Flash 01/20: Vlaams Gewest - BVS-ALERT - recente rechtspraak inzake vastgoed

2019

Flash 34/19: Binnenluchtkwaliteit in Werklokalen - Praktijkrichtlijn
Flash 33/19: Vlaams Gewest - 9ste oproep Brownfieldconvenanten - voorlopige afbakening 7 projectgebieden - Publicatie Belgisch Staatsblad
Flash 32/19: Vlaams Gewest - Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt
Flash 31/19: UPDATE 19/11/2019 : ANTWERPSE BOUWCODE : Beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) : woninggrootte, woningmix & bescherming ééngezinswoningen
Flash 30/19: Vlaams Gewest - Vlaams Regeerakkoord - Vergadering Minister-President J. Jambon
Flash 29/19: UPDATE 29/10/2019 : ANTWERPSE BOUWCODE : Beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) : woninggrootte, woningmix & bescherming ééngezinswoningen
Flash 28/19: Waals Gewest - Provincie Namen - Infosessie betreffende verkoop van provinciale gebouwen
Flash 27/19: Vlaams Gewest - Uitdoving geïntegreerde woonbonus en verlaging verkooprecht vanaf 2020
Flash 26/19: Vlaams Gewest - Regeerakkoord - BVS-analyse
Flash 25/19: BVS-Commissie Fiscaliteit - 01/10/2019 - Présentaties Deloitte
Flash 24/19: BVS-Seminarie 26/09/2019 - BHG - Hervorming van het BWRO in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Flash 23/19: Waals Gewest - Beleidsverklaring - BVS-analyse (enkel in het Frans)
Flash 22/19: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vastgoed en klimaaturgentie: Stéphan Sonneville, Ondervoorzitter BVS, gaat in debat met de nieuwe Brusselse ministers van stedenbouw
Flash 21/19: BHG - Algemene Beleidsverklaring - BVS-analyse
Flash 20/19: Vlaams Gewest : BVS input formatienota opstart Vlaamse Regeringsvorming
Flash 19/19: Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector
Flash 18/19: Stad Genk -Projectgrond Eendenpoel: lancering verkoop onder voorwaarden
Flash 17/19: BVS-Seminarie 18/06/2019 - "Nieuw goederenrecht" en "BTW op onroerende verhuur"
Flash 16/19: BVS-Seminarie 13/06/2019 - "Verkiezingen 2019 : analyses & toekomstvisie"
Flash 15/19: BTW (optioneel) op verhuringen - herzieningen
Flash 14/19: Vlaams Gewest - soepelere verkavelingsplicht uit VCRO vernietigd door Grondwettelijk Hof
Flash 13/19: Wetsvoorstel houdende diverse financiële bepalingen (GVBF) - UPDATE
Flash 12/19: Projectoproep : bouwheer & projectontwikkelaars in BHG
Flash 11/19: Hervorming verzekering in de bouwsector - Betere bescherming voor de consument en de sector
Flash 10/19: Vlaams Gewest : wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie
Flash 09/19: Verkiezingen 2019 - BVS-prioriteiten - Artikel L'Echo 17/04/2019 (FR)
flash 8 bis: Vlaams Gewest - 9ste oproep Brownfieldconvenanten - Publicatie Belgisch Staatsblad
Flash 08/19: Vlaams Gewest - 9de oproep Brownfieldconvenanten
Flash 07/19: Waals Gewest - Duurzaamheid - Klimaatuitdaging en vastgoedsector
Flash 06/19: UPSI-BVS Seminarie 27/03/2019 - Waals Gewest - "Ontwikkeling van vastgoedprojecten op verontreinigde bodems" (enkel in het Frans)
Flash 05/19: BELANGRIJK - UPDATE - BHG - BWRO - Inwerkingtreding
Flash 04/19: BVS-Seminarie 20/02/2019 - "Overzicht relevante actuele rechtspraak voor de vastgoedsector" door de heer Tom De Waele - Auditeur bij de Raad van State - Afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
Flash 03/19: Vlaams Gewest : tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning
Flash 02/19: Vlaams Gewest : 8ste oproep Brownfieldconvenanten
Flash 01/19: AANGIFTE VAN WERKEN - art. 30 bis § 7 - standpunt van de RSZ

2018

Flash 29/18: BHG : besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2018 mbt voorafgaand advies, controlebezoek en het gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
Flash 28/18: Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)
Flash 27/18: Région wallonne : Save The Date : 12/12/18 : CAP sur l'Immobilier de demain !
Flash 26/18: Région wallonne : processus ORES - UPSI concernant les impétrants
Flash 25/18: Vlaams Gewest : woningpas
Flash 24/18: Région wallonne - SDT (Schéma de Développement du Territoire) - enquête publique
Flash 23/18: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Lancering van 2de oproep BGHM voor de privé-sector
Flash 22/18: KB van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels
Flash 21/18 bis: REGION WALLONNE - Décret-programme - Réaménagement des friches industrielles et Réduction fiscale sur la taxe régionale liée à la planification
Flash 21/18: Région wallonne - décret-programme
Flash 20/18: Région wallonne - bail d'habitation
Flash 19/18: Vlaams Gewest - intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening vanaf 1 januari 2019 mogelijk
Flash 18/18: Voorstel Notariaat aan Minister K. Geens van 30/06/2018
Flash 17/18: Vlaams Gewest - Vlaamse materies (Ruimtelijke Ordening & Energie)
Flash 16/18: Wijziging wet verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid
Flash 15/18: BVS - Business2Belgium
Flash 14/18: Région wallonne - bail d'habitation
Flash 13/18: Waals Gewest - Aanbesteding voor een grond van 30 ha
Flash 12/18: Vlaams Gewest - programmadecreet van 6 juli 2018
Flash 11/18: Het kadastrale plan is nu in open source beschikbaar
Flash 10/18: BTW - optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende goederen - wetsontwerp
Flash 09/18: Communicatie samenwerking sociale verhuurkantoren/private partners
Flash 08/18: Zakenlunch BVS : Trends & perspectives in professional real estate - 20/06/2018 - Presentaties
Flash 07/18: BVS TAX Seminar 05/06/2018 - presentaties
Flash 06/18: Seminarie BVS - Stad Namen 24/04/18 - Presentatie
Flash 05/18: Duurzaamheidsmeters voor (ver)bouwprojecten - Onderzoek Ipsos met de medewerking van de BVS
Flash 04/18: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Oproep BGHM voor de privé-sector
Flash 03/18: BVS Lunch-conferentie 22/03/2018 - Case of Copenhagen - Presentatie van dhr J. De Smedt
Flash 02/18: Vlaams Gewest - vergadering VBOC 19/02/18 - antwoordnota van de Vlaamse Regering
Flash 01/18: MIPIM Cannes - mediapark.brussels

2017

Flash 26/17: BTW op verhuur professioneel vastgoed : uitstel van de beslissing tot 2018
Flash 25/17: BVS - Business2belgium
Flash 24/17: SAVE THE DATES - BVS zakenlunches 2018
Flash 23/17: Parlementaire hoorzitting "Wonen in eigen streek (WIES) : Vlaams Parlement - Commissie Wonen dd. 11 januari 2018
Flash 22/17: (optional) VAT on immovable letting for professional use : CANCELLATION
Flash 21/17: BHG - Hervorming BWRO (Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening)
Flash 20/17: BVS Lunch-conferentie 21/09/2017 - Presentaties Minister Fr. Bellot en Dhr Y. Van Hooland
Flash 19/17: Genk - Start vermarkting project Meiboom ­ uitnodiging infomoment
Flash 18/17: Accord de Gouvernement wallon
Flash 17/17: VAT : Belgium to introduce (optional) VAT on immovable letting
Flash 16/17: BREXIT - BVS - BUSINESS2BELGIUM
Flash 15/17: BVS-BREXIT = www.business2belgium.be
Flash 14/17: BHG - MSI - procedure voor de verkoop van het voormalige kantoorgebouw Actiris
Flash 13/17: Vlaams Gewest - Marktverkenning - Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
Flash 12/17: Extranet BVS
Flash 11/17: Région wallonne - CODT - entrée en vigueur 1er juin 2017 (enkel in het frans)
Flash 10/17: Vlaams Gewest - vergadering VBOC 13/02/2017 - antwoordnota van de Vlaamse Regering
Flash 09/17: BVS-lunch-seminarie 21/03/17 - 'Trends & perspectives in professional real estate' - Office & residential, logistics & retail - presentaties
Flash 08/17: Gemeenteverkiezingen 2018 - BVS-enquête
Flash 07/17: BREXIT : oproep tot kantoorprojecten (Brussels Metropolitan Region)
Flash 06/17: "Omgevingsvergunning & Actuele rechtspraak omgevingsrecht in Vlaanderen" - BVS-seminarie 14/02/2017 - Presentaties
Flash 05/17: GPDO - Openbaar onderzoek - presentatie BVS / Perspective Brussels
Flash 04/17: BVS Werkgroepen
Flash 03/17: Meetcode BVS 2017
Flash 02/17: BVS - nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur (2017 - 2020)
Flash 01/17 : Vlaams Gewest - onroerend goed - archeologienota

2016

Flash 19/16: BVS Lunch-conferentie 29/11/2016 : Presentaties van dhr. B. Van Craeynest en dhr. E. de Callataÿ
Flash 18/16: Seminarie BVS 22/11/2016 : "Stratégie de développement territorial et immobilier à Namur"
Flash 17/16: Vlaams Gewest - woonbonus
Flash 16/16: GVBF ( Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfondsen) - Ontwerp van KB
Flash 15/16: Région wallonne - Présentation officielle des 10 "quartiers Nouveaux" wallons (enkel in het Frans)
Flash 14/16: De BVS in de pers
Flash 13/16: BVS fiscaal seminarie - 16/06/16 - Presentaties
Flash 12/16: Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Bouwmeesternota
Flash 11/16: BVS seminarie op Realty - 25/05/2016 - Presentaties
Flash 10/16: Oppervlakte van de woningen - Debat Parlement Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Flash 09/16: Persbericht BVS 10/03/2016: "Doorsnee appartement moet minstens tien procent kleiner worden"
Flash 08/16: Persbericht BVS 10/03/2016 : "Doorsnee appartement moet minstens 10 % kleiner worden"
Flash 07/16: Vlaams Gewest - decreet betreffende de omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017
Flash 06/16: VBOC (Vlaams Bouw Overleg Comite) - 25/01/2016
Flash 05/16: Vlaams Gewest - Overdracht infrastructuur binnen verkaveling : geen heffing registratiebelasting
Flash 04/16: SAVES THE DATES - BVS-kalender 2016
Flash 03/16: Waals Gewest - Publiciteit EPB
Flash 02/16: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Voorzitterschap Economische en Sociale Raad Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Flash 01/16: Waals Gewest - Publiciteit EPB

2015

Flash 34/15: Vlaams Gewest - decreet betreffende de omgevingsvergunning
Flash 33/15: Real Estate Newsflash: Verlaagd btw-tarief renovatie - Overgangsregeling tot en met 2017
Flash 32/15: Région wallonne : quartiers Nouveaux ( enkel in het Frans)
Flash 31/15: Groot fiscaal debat BVS 26/11/2015 - Link naar presentaties
Flash 30/15: Real Estate Housing Statistics & Dynamics
Flash 29/15: Vlaams Gewest - visie 2050 Vlaamse regering - BVS-fiche en voorstel van 10 BVS aandachtspunten
Flash 28/15: Région wallonne: Participez à l'enquête UWE sur la demande de terrains en Wallonie ! (enkel in het Frans)
Flash 27/15: VLAAMS GEWEST : "De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark, kennisopbouw aan de hand van de beschikbare data"
Flash 26/15: Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - verkoop van onroerend goed buiten de onderneming - arrest Grondwettelijk Hof
Flash 25/15: BGHM Jaarverslag 2014 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Flash 24/15: BHG - Brussel Passief 2015 - financiële impact
Flash 23/15: VERVOLG BVS - FLASH 19/2015 - Aanwezigheidsregistratie op bouwwerven
Flash 22/15: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - BVS BIJ DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD
Flash 21/15: Région wallonne - évolution démographique production de logements investissement immobilier
Flash 20/15: Vlaams Gewest - verhandelbare ontwikkelingsrechten (V.O.R.)
Flash 19/15: VERVOLG BVS-FLASH 13/2015 - Werkmelding RSZ - Interpretatie van artikel 30 bis, 5°, § 7
Flash 18/15: Vervolg Flash 18/2015 - K.B. PREKAD2 van 12/05/2005 : voorafgaande kadastrering vanaf 1 juli 2015 : overgangsmaatregelen & praktische aspecten
Flash 17/15: Deloitte Residential Property Index 2015
Flash 16/15: Samenstelling strategische adviesraad voor Vlaanderen : Vlaamse Woonraad 2015-2019 : BVS zetel
Flash 15/15: Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Fiscale verplichtingen
Flash 14/15: Wijziging identificatieregels van onroerende goederen & voorafgaande kadastrering - KB van 12 mei 2015 - FOD Financiën
Flash 13/15: Werkmelding RSZ - interpretatie van artikel 30 bis, 5°,§7
Flash 12/15: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewestelijk Lucht-klimaat-energieplan - openbaar onderzoek van 25 mei tot 31 juli 2015
Flash 11/15: Waals Gewest - Handelsvestigingen - decreet van 05/02/2015 - inwerkingtreding op 01/06/2015
Flash 10/15: Project MediaPark Brussel - Raadpleging van de vastgoedsector
Flash 09/15: Vlaams Gewest - oproep brownfieldconvenanten
Flash 08/15: Nieuwe Wet consumentenbescherming / BVS vragen aan FOD Economie - advies Laga februari 2015
Flash 07/15: Lunch-conferentie BVS van 24/03/2015 : 1/ Presentatie van de Heer Luc Coene - 2/ Artikel DE TIJD van 25/03/2015
Flash 06/15: Seminarie BVS 03/03/2015 - Strategische Ontwikkelingszones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - presentatie
flash 05/15: Seminarie "Praktische toelichting bij het regime van de beroepsverkopers in de nieuwe Vlaamse codex Fiscaliteit"
Flash 04/15: Partnership BVS - Proximus
Flash 03/15: Waals Gewest - Decreet handelsvestigingen goedgekeurd op 04/02/2015
Flash 02/15: Waals Gewest - CoDT - Belangrijke wijzigingen
Flash 01/15: Vlaams Gewest -Vlaamse Vastgoedcodex

2014

Flash 27/14: SAVES THE DATES - BVS-kalender 2015
Flash 26/14: Beroep BVS tegen BWLKE : verworpen
Flash 25/14: Vlaams Gewest - decreet onroerend erfgoed
Flash 23/14: Vlaams Gewest - strengere EPB eisen vanaf 1 januari 2014
Flash 22/14: BVS Zakenlunch 17/09/14 - Bevraging stakeholders
Flash 21/14: Executive Programme en Immobilier - Solvay Brussels School
Flash 20/14: Regeerakkoorden van de 3 Gewesten - BVS-analyse
Flash 19/14: Werkmelding door bouwpromotoren
Flash 18/14: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Observatiecentrum van de huurprijzen 2013
Flash 17/14: 12 procent BTW op nieuwbouw : studie van professor J. Aelbrecht (UGent)
Flash 16/14: WOONBONUS : de realiteit inzake betaalbaar wonen
Flash 15/14: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - eerste resultaten betreffende de vergunde woningen in 2013
Flash 14/14: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ordonnantie van 08/05/2014 tot wijziging van het BWRO - gevolgen handelsvestigingsprojecten
Flash 13/14: European Property index 2013
Flash 12/14: BTW bij afbraak & wederopbouw : praktische toepassingen
Flash 11/14: Vlaams Gewest - Vijfde oproep indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant
Flash 10/14: Stijgende vastgoedprijzen in 2013 : officiële cijfers FOD Economie
Flash 09/14: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Aanmoediging realisatie van woningen : cijfers
Flash 08/14: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - nieuw modelformulier aanvraag stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 mei 2014
Flash 07/14: New UEPC website is launched!
Flash 06/14: Vlaams Gewest - Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk Hof - sociale lasten
Flash 05/14: Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing - Publicatie van de kaart met de zone voor parkings buiten de openbare weg
Flash 04/14: Raad van Bestuur BVS - nieuwe samenstelling
Flash 03/14: Brief VMSW - Uitvoering sociale lasten in natura
Flash 02/14: Vlaams Gewest - Goedgekeurde documenten Procedurebesluit
Flash 01/14: Publicatie Beslissing BTW op Infrastructuurwerken

2013

Flash 37/13: Vlaams Gewest - strategische nota : gevolgen vernietiging GDP
Flash 36/13: Vlaams Gewest - GDP - Verbeterd arrest van het Grondwettelijk Hof
Flash 35/13: Samenwerking BVS - Regie der Gebouwen
Flash 34/13: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Publicatie besluit stedenbouwkundige lasten
Flash 33/13: Brussels Hoofdstedelijk Gewest : demografisch GBP
Flash 32/13: Vlaams Gewest - Grond- en Pandenbeleid - Analyse vernietigingsarresten van 07/11/2013
Flash 31/13: Region Wallonne - projet de schéma de développement de l'espace régional (SDER) - enquête publique : 29 novembre 2013 - 13 janvier 2014
Flash 30/13: Vlaams Gewest - Uitspraak DGP - Sociale lasten en wonen in eigen streek vernietigd
Flash 29/13: Vlaams Gewest - Goedgekeurde documenten Procedurebesluit
Flash 28/13: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - nieuw besluit stadsvernieuwingsprojecten van de GOMB
Flash 27/13: Vlaams Gewest - decreet onroerend erfgoed
Flash 26/13: Vlaams Gewest - watertoets - signaalgebieden - omzendbrief
Flash 25/13: Vlaams Gewest - Decreet integraal waterbeleid
Flash 24/13: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewestelijk parkeerbeleidsplan
Flash 23/13: UEPC July - August 2013 Newsletter
Flash 22/13: UPSI in de pers
Flash 21/13: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - wijziging Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening(BWRO)
Flash 20/13: Statistieken 2013- Verkopen van onroerende goederen per kwartaal en per gemeente
Flash 19/13: Verkiezingen 2014 - BVS Memoranda
Flash 18/13: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - energieprestaties van gebouwen - circulaire 5 juli 2013
Flash 17/13: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Overzicht van de huisvestingsvergunningen 2009-2011
Flash 16/13: Vlaams Gewest - oproep brownfieldconvenant
Flash 15/13: BVS zakenlunch 20.06.2013 - Stakeholderdialoog & enquête
Flash 14/13: Programmawet 28 juni 2013 - Registratie-, hypotheek- en griffierechten
Flash 13/13: UEPC - June Newsletter
Flash 12/13: BWLKE- milieubelasting op overtollige parkeerplaatsen
Flash 11/13: UEPC: May Newsletter
Flash 10/13: Vlaams Gewest-Vlaamse regering regelt subsidies bedrijventerreinontwikkeling
Flash 09/13: BHG : publicatie BS 21/05/2013:BWLKE
Flash 08/13: Vlaams Gewest- Ontwerp van decreet mbt wonen: schrapping amendementen 11 & 20
Flash 07/13: Vlaams Gewest- project MER screening - besluit vandaag in BS
Flash 06/13: Vlaams Gewest - Raad voor Vergunningen
Flash 05/13: Links naar interessante informatie over de bouwvergunningen in België
Flash 04/13: Vlaams Gewest-oproep tot het indienen van een brownfieldconvenant
Flash 03/13: gemeenschappelijke brief BVS-VCB-BOUWUNIE: decreet wonen
Flash 02/13: Vlaams Gewest - : Nota "Winkelen in Vlaanderen 2.0"
Flash 01/13: Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ontwerp van gewestelijk parkeeerbeleidsplan: openbaar onderzoek

2012

Flash 34/12: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - ordonnantie van 22 november 2012 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Flash 33/12: Parkings in Brussel - Of een hold up van 750 miljoen € op immobiliën, in volle crisis
Flash 32/12: Ondertekening akkoord "Passief Brussel 2015" : technische bijlage
Flash 31/12: Vlaams Gewest - Besluit tot wijziging van de artikelen houdende het afsluiten van overeenkomsten van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten
Flash 30/12: BHG - Waterbeheersplan
Flash 29/12: Wijziging van de Wet Breyne van 09 juli 1971: voltooingswaarborg
Flash 28/12: Waals Gewest - Beoordeling van de grensoverschrijdende gevolgen van de plannen en programma's bedoeld in de CWATUPE
Flash 27/12: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Aflevering van milieuvergunningen en -attesten
Flash 26/12: Registratie als aannemer: afschaffing per 1 september 2012
Flash 25/12: Vlaams Gewest - Regeling mbt overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen
Flash 24/12: Vlaams Gewest - decreet ruimtelijke economie
Flash 23/12: Vlaams Gewest - nieuwe procedureregels Raad voor Vergunningsbetwistingen
Flash 22/12: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Passief 2015 - goedgekeurde tekst
Flash 21/12: Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek
Flash 20/12: Vlaams Gewest - wijziging Vlaamse Codex RO
Flash 19/12: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Demografische GBP
Flash 18/12: Onroerende leasing
Flash 17/12: Richtlijnen anti-misbruikbepalingen van 04 mei 2012
Flash 16/12: Vlaams Gewest - Decreet grond- en pandenbeleid - voortgangstoets over de realisatie van het bindend sociaal objectief
Flash 15/12: Federale programmawet van 29/03/2012
Flash 14/12: Toepassingsgebied : 6% BTW bij afbraak & wederopbouw : art. 132 programmawet dd. 27 april 2007
Flash 13/12: Serge Fautré - nieuwe CEO van AG Real Estate
Flash 12/12: Stad Brussel - Bericht van openbaar onderzoek ontwerp zonale GSV Wetstraat
Flash 11/12: Vlaams Gewest - Wijziging Mobiliteitsdecreet
Flash 10/12: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vergunningen online
Flash 09/12: Vlaams Gewest - oproep brownfieldconvenanten
Flash 08/12: WAALS GEWEST - wijziging Waalse huisvestingscode
Flash 07/12: Vlaams Gewest - integratie machtigingen in de stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning
News: Cession du site dit "Folon" à Wavre
Flash 05/12: Vlaams Gewest : Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten
Flash 04/12: Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Ordonnantie van 16 december 2011 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Flash 03/12: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Publicaties Belgisch Staatsblad 24 januari 2012
Flash 02/12: Vlaams Gewest - Begeleiding van de begroting 2012
Flash 01/12: Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

2011

Flash 46/11: Waals Gewest - decreet 27/10/2011 - Bevoegdheden van Wallonië
Flash 45/11: Vlaams Gewest - decreet grond- en pandenbeleid - voortgangstoest over de realisatie van het bindend sociaal objectief
Flash 44/11: Vlaams Gewest - regels inzake watertoets aangepast
Flash 43/11: Vlaams Gewest - actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed
Flash 41/11: Vlaams Gewest - openbare onderzoeken verkavelingsvergunningen en verkavelingswijzigingen
Flash 40/11: BHG - Aanplakking en verwittiging voor toegestane stedenbouwkundige handelingen
Flash 39/11: Overheidsprachten - KB inwerkingtreding procedure concurrentiedialoog
Flash 38/11: G30 - Seminarie 18/10/2011
Flash 37/11: Recht / overeenkomsten - deeltijds gebruik van onroerende goederen
Flash 36/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Uitvoeringsbesluiten -Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen
Flash 35/11: Waals Gewest - EPB - Certificering van de nieuwe gebouwen
Flash 34/11: Vlaams Gewest - Wijziging decreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Flash 33/11: Vlaams Gewest: Onroerend Erfgoed
Flash 32/11: Waals Gewest - Nieuwe samenstelling van de CRAT (Gewestelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)
Flash 31/11: Vlaams Gewest - uitbreiding mogelijkheid om projectvergaderingen aan te vragen
Flash 30/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Handelingen en werken van geringe omvang - wijziging van het besluit
Flash 29/11: WAALS GEWEST - CWATUPE - artikel 49bis - uitvoeringsbesluit
Flash 28/11: Vlaams gewest : nieuw voorkooprecht van toepassing op gebieden bestemd voor wonen, gelegen in het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
Flash 27/11: Vlaams Gewest - wijziging archeologiebesluit
Flash 26/11: Vastgoedprijzen in 2010 - statistieken FOD Financiën
Flash 25/11: Vlaams Gewest - Wijziging bindende bepalingen RSV
Flash 24/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - projectoproep Brussels Greenfields verlengd
Flash 23/11: Vlaams Gewest - wijziging decreet betreffende de brownfieldconvenanten
Flash 22/11: Vlaams Gewest - Arrest Grondwettelijk Hof : decreet grond-en pandenbeleid
Flash 21/11: Vlaams Gewest - wijziging verordening toegankelijkheid gebouwen
Flash 20/11: Vlaams gewest - Grondwettelijk Hof - Verkavelingswijzigingen en openbaar onderzoek + beroepstermijn Raad voor Vergunningsbetwistingen
Flash 19/11: Vlaams Gewest - Aangepaste watertoets op komst
Flash 18/11: Vlaams Gewest - Versnelling en vereenvoudiging van procedures - Beslissing Vlaamse Regering van 4 maart 2011
Flash 17/11: Leefmilieu Brussel - Projectoproep Voorbeeldgebouwen 2011
Flash 16/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewestelijk bestemmingsplan - Procedure tot gedeeltelijke wijziging
Flash 15/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - EPB-certificaten
Flash 14/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Waterbeheersplan
News: MIPIM - AG Real Estate nodigt u uit
Flash 13/11: Région de Bruxelles-Capitale - L'UPSI représentée au sein du Conseil consultatif du Logement
Flash 12/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Milieu- en energiewetgeving
Flash 11/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kaart GBP
Flash 10/11: Waals Gewest - Vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan - wijziging
Flash 09/11: Vlaams Gewest - besluit van 10 december 2010 tot subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten in het kader van oproep 4
Flash 08/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Opleiding energiedeskundige voor residentiële gebouwen
Flash 07/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Wijziging artikel 159 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Flash 06/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stedenbouwkundig College
Flash 05/11: Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - Stadsvorm voor de Wetstraat en naaste omgeving in de Europese Wijk
Flash 04/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - BWRO - Gewestelijke en gemeentelijke ontwikkelings- en bestemmingsplannen
Flash 03/11: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - straffen in geval van woningleegstand
Flash 01/11: Vlaams Gewest : BTW en registratierechten op eenzelfde terrein
Flash 02/11: Vlaams Gewest - Procedure- en werkingsreglement van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

2010

Flash 76/10: Herziening wetgeving op de vastgoedbevaks
Flash 75/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - BWRO
Flash 74/10: BTW - Koninklijk besluit van 19 december 2010
Flash 73/10-bis: Commentaar : BTW op leveringen van goederen, werken in onroerende staat en ermee gelijkgestelde handelingen
Flash 73/10: BTW op leveringen van goederen, werken in onroerende staat en ermee gelijkgestelde handelingen
Flash 72/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Voorkooprecht
Flash 70/10: Vlaams Gewest - Procedure-en werkingsreglement van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid
Flash 69/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ordonnantie van 28/10/10 - milieu- en energiewetgeving
Flash 68/10: Vlaams gewest - leegstaande bedrijfsruimten - saneringswerkzaamheden - brownfieldconvenanten
Flash 67/10: BTW
Flash 66/10: Vlaams Gewest - Gemeentelijke registers onbebouwde percelen - gronden overheden
Flash 65/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ordonnantie betreffende de ruimtelijke informatie
Flash 64/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ontwerp Gemeentelijk Ontwikkelingsplan - Milieu-effectenrapport
Flash 63/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
Flash 62/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - omvorming van kantoren naar woningen - overzicht per jaar en per gemeente
Flash 61/10: Vlaams Gewest - EPB - Besluit van 23 juli 2010
Flash 60/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bijzonder bestemmingsplan - milieu-effectenrapport
Flash 59/10: UPDATE : Vlaams Gewest - Dubbele belasting bouwgrond geschrapt
Flash 58/10: Brusselse Hoofdstedelijke regering: besluit betreffende het bodemattest
Flash 57/10: Vlaams Gewest - Dubbele belasting bouwgrond geschrapt
Flash 71/10: Nieuwe BTW-code vanaf 1 januari 2011
Flash 56/10: Vlaams Gewest - Inventaris van het bouwkundig erfgoed
Flash 55/10: Verlenging BTW-tarief aan 6% voor renovatiewerken
Flash 54/10: Vlaams Gewest - Handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is - Meldingsplichtige handelingen
Flash 53/10: Waals Gewest: Programmadecreet van 22 juli 2010 - toelichting
Flash 52/10: Waals Gewest - Programmadecreet
Flash 51/10: BVS in de pers: gronden voor nieuwe vastgoedontwikkelingen meer belast vanaf 1 januari 2011
Flash 49/10: Vlaams Gewest - wijziging decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
Flash 48/10: Waals Gewest - Programmadecreet
Flash 47/10: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Flash 46/10: Vlaams Gewest - Aanvragen tot sloop van gebouwen of constructies
Vlaams Gewest: Handhavingsplan ruimtelijke ordening
Flash 50/10: Persbericht FOD Economie 20/08/2010 - Vastgoedprijzen stijgen opnieuw
Flash 45/10: Vlaams Gewest - Bescherming archeologisch erfgoed
Flash 44/10: Waals Gewest - Bebouwingsvergunning
Flash 43/10: Vlaams Gewest - Wijziging decreet grond- en pandenbeleid
Flash 42/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beheer en sanering van verontreinigde bodems
Flash 41/10: Waals Gewest - Bebouwingsvergunning - Besluit en omzendbrief
Flash 40/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stedelijke herwaardering
Flash 39/10: Vrijstelling onroerende voorheffing in geval van zware renovatiewerken
Flash 38/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - EPB-eisen
Flash 37/10: Europese materie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Europees Sociaal Fonds en Cohesiefonds - financieel beheer
Flash 36/10: Brussels Gewest - Openbaarmaking inzake stedebouw en leefmilieu
Flash 35/10: Europese EPB-Richtlijn - Herschikking
Flash 34/10: Waals Gewest - Decreet 17 juli 2008 ("Décret DAR") - Arrest Grondwettelijk Hof
Flash 33/10: Waals Gewest - Besluit van 27/05/10 - Certificering van de bestaande woongebouwen
Flash 32/10: Vlaams Gewest - Openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen
Flash 31/10: Vlaams Gewest - Toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen
Flash 30/10: Vlaams Gewest - Stadsvernieuwingsprojecten
Flash 29/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stedenbouwkundige lasten
Flash 28/10: Waals Gewest - Premies ter bevordering van rationeel energiegebruik
Flash 27/10: Vlaams gewest - decreet grond- en pandenbeleid
Flash 26/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - GBP - Erratum
Flash 25/10: Vlaams Gewest - Modelformulier bodemattest
Flash 24/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - GBP - Erratum (2)
Flash 23/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewestelijk Bestemmingsplan - Erratum
Flash 22/10: Vlaams Gewest - Stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen
Flash 21/10: Marktpraktijken en consumentenbescherming
Flash 20/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brusselse bouwmeester
Flash 19/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Huisvestingsplan - Stand van zaken
Flash 18/10: MIPIM AWARDS 2010
Flash 17/10: Vlaams Gewest - oproep inzake brownfieldconvenanten
Flash 16/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Geographical Information System (BruGIS)
Flash 15/10: Vlaams Gewest - Vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester
Flash 14/10: Kerncijfers vastgoed
Flash 13/10: Vlaams Gewest - Toegankelijkheid van gebouwen - Nieuwe regelgeving vanaf 1 maart 2010
Flash 12/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - lijst van risicoactiviteiten - erratum
Flash 11/10: Overheidsopdrachten, opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
Flash 10/10: Publicaties BS 12/02/2010
Flash 09/10: Brussels Gewest - Ordonnantie van 28/01/2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering
Flash 08/10: Waals Gewest - Energieprestatie van gebouwen
Flash 07/10: Vlaams Gewest - decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010
Flash 06/10: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Publicaties BS 8 januari 2010
Flash 05/10: Vlaams Gewest - Herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - Openbaar onderzoek
Flash 04/10: Diensten op de interne markt
Flash 03/10: Fiscale voordelen in zones voor positief grootstedelijk beleid in België verlengd tot en met 2011
Flash 02/10: Overheidsopdrachten, opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
Flash 01/10: Programmawet van 23 december 2009

2009

Flash 108/09: Waals Gewest - Bebouwingsvergunning
Flash 107/09: Waals Gewest - "Permis d'Urbanisation"
Flash 106/09: Waals Gewest - Certificering van de bestaande woongebouwen
Flash 105/09: Brussels Greenfields - Projectoproep
Flash 104/09: Vlaams gewest - decreet grond- en pandenbeleid - uitvoering in natura inzake sociale last
Flash 103/09: Vlaams Gewest - EPB - Nieuw modelformulier voor startverklaring en EPB
Flash 102/09: BTW - Verlenging van de relancemaatregelen in de vastgoedsector
Flash 101/09: Vlaams Gewest : multifunctionele sportinfrastructuur via alternatieve financiering - uitvoeringsbesluit
Flash 100/09: EPB - Europees akkoord
Flash 76/09: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Flash 99/09: Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Flash 98/09: Vlaams Gewest: beleidsnota wonen 2009-2014
Flash 97/09: Vlaams Gewest: hervorming renovatiepremie
Flash 96/05: Vlaams Gewest - Beleidsnota Ruimtelijke Ordening 2009-2014
Flash 95/09: Perscommuniqué : 21% BTW op de grond
Flash 94/09: Vlaams Gewest - nieuwe infobrochure premies energiebesparing in Vlaanderen (oktober 2009)
Flash 93/09: Vlaams Gewest - Regels activeringsheffing onbebouwde kavels & percelen
Flash 92/09: Vlaams Gewest - VUB - Master of Urban Studies
Flash 91/09: Vlaams Gewest - Inventaris Bouwkundig Erfgoed
Flash 90/09: Vlaams Gewest - Bestrijding leegstand en verkrotting
Flash 89/09: Vlaams gewest : lijst gemeenten "wonen in eigen streek"
Flash 88/09: Waals Gewest - Bebouwingsvergunning
Flash 87/09: Vlaams gewest - soortenbescherming en soortenbeheer (BS 13/08/09)
Flash 86/09: Waals Gewest - Stedenbouwkundige vergunningen - Procedure EPB
flash 85/09: Vlaams Gewest - Toegankelijkheid van gebouwen
Flash 84/09: Vlaams Gewest - Uitvoeringsbesluit decreet grond- en pandenbeleid (BS 31/08/09)
Flash 83/09: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (BS 31/08/09)
Flash 82/09: Waals Gewest - Bodembeheer
Flash 81/09: Waals Gewest - Uitstel in werkingtreding EPB-decreet tot 1 mei 2010
Flash 80/09: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (BS 27/08/09)
Flash 79/09: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (BS 26/08/09)
Flash 78/09: Vlaamse Codex R.O. (BS 25/08/09)
Flash 77/09: Vlaamse Codex RO - uitvoeringsbesluiten (BS 24/08/09)
Flash 74/09: Belastingvermindering voor passiefhuizen
Flash 73/09: Economische herstelwet - uitvoeringsbesluit : groene woonkredieten met rentekorting
Flash 72/09: Vlaams Gewest - Aanvraag stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning
Flash 71/09: Regionale verkiezingen 2009 - Regeerakkoorden en samenvattingen
Flash 70/09: Vlaams Gewest - Stedenbouwkundige & verkavelingsvergunningen
Flash 69/09: Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft
Flash 75/09: Grondwettelijk Hof - arrest van 9 juli 2009 inzake gewijzigde huurwet
Flash 68/09: Vlaams Gewest - Milieueffectraportage
Flash 67/09: Preventie van brand en ontploffing
Flash 66/09: Vlaams Gewest - Energiebeleid
Flash 63/09: Vlaams Gewest - decreet "rooilijnen"
Flash 64/09: Vlaams Gewest - Energieprestatie en binnenklimaat
Flash 65/09: Vlaams Gewest - Milieubeleid - Milieueffectrapportage
Flash 62/09: Waals Gewest - Publicaties BS
Flash 61/09: Waals Gewest - Decreet van 30/04/09 houdende diverse bepalingen
Flash 24/14: VlaamsVlaams Gewest - decreet betreffende de omgevingsvergunning
Flash 60/09: Waals Gewest - Wijziging art. 393 en 394 van het CWATUP
Flash 59/09: Vlaams Gewest - Publicaties BS 25/06/09
Flash 58/09: Waals Gewest - Huisvesting en energie
Flash 57/09: Brussels Gewest - stedenbouwkundige lasten illegaal - Arrest van de Raad van State
Flash 56/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Milieuattest en -vergunning
flash 55/09: Vlaams Gewest : bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord
Flash 54/09: Brussels Gewest - BWRO
Flash 53/09: Waals Gewest - decreet tot wijziging Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening
Flash 52/09: Waals Gewest - Wetboek R.O. - Milieu - Infrastructuur economische bedrijvigheid
Flash 51/09: Waals Gewest - Onteigeningen en aankopen van onroerende goederen door het Gewest en diens instellingen
Flash 50/09: Waals Gewest - Uittreksel BS 29/05/09
Flash 49/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - EPB + Wetboek R.O.
Flash 48/09: Waals Gewest - Fiscaliteit
Flash 47/09: Uittreksel BS 19/05/09 - Wet houdende diverse bepalingen
Flash 46/09: Waals Gewest - CRAT
Flash 45/09: Vlaams Gewest - Ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
Flash 44/09: Vlaams Gewest - Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid
Flash 43/09: Vlaams Gewest - Tegemoetkoming renovatie van woning
Flash 42/09: Vlaams Gewest - Stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning & EPB
Flash 41/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Uitvoering GGB nr. 6 - Thurn & Taxis
Flash 40/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Publicaties BS 08/05/09
Flash 39/09: Vlaams Gewest - Ondergrondse kabels en leidingen
Flash 38/09: Vlaams Gewest - Mobiliteitsbeleid
Flash 36/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Milieuvergunningen en aansprakelijkheid - Overlegcommissies
Flash 35/09: BVS - EUROPA
Flash 34/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ruimtelijike ordening: voorkooprecht
Flash 33/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest : leegstand
Flash 32/09: Belgisch Staatsblad 7 april 2009 - Economische herstelwet
Flash 31/09: BTW aan 6% voor afbraak en heropbouw: verworpen
Flash 30/09: Vlaams Gewest - Verzekering gewaarborgd wonen
Flash 29/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Technisch EPB-dossier
Flash 28/09: Vlaams Gewest - Energieprestatieregelgeving / online ligging ondergrondse kabels & leidingen
Flash 37/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - voorkooprechten - toelichtingsnota
Flash 27/09: MIPIM AWARDS 2009
Flash 26/09: Toegankelijkheid van gebouwen : nieuwe regelgeving vanaf 01 januari 2010 => nieuwbouw, verbouwingen & uitbreidingen van gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn
Flash 25/09: Jurim Pratique - Colloqium 22/04/09 "Vastgoedpatrimonium en vennootschap" - Enkel in het Frans
Flash 24/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beheer en sanering verontreinigde bodems
Flash 20/09: Vlaams Gewest - Beslissingen van de Vlaamse Regering
Flash 23/09: Waals Gewest - Decreet betreffende het bodembeheer - Addendum
Flash 22/09: Vlaams Gewest - Energiebeleid
Flash 21/09: Vlaams Gewest - Renovatiepremie
Flash 19/09: Financieringsprogramma - PPS
Flash 18/09: Waals Gewest - Erfgoedcertificaat
Flash 17/09: Vlaams Gewest - Energieprestatiecertificaat
Flash 16/09: Waals Gewest - Bodembeheer
Flash 15/09: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Verzekering wonen
Flash 14/09: Vlaams Gewest - Energie, Leefmilieu, Openbare werken
Flash 13/09: Waals Gewest - Decreet betreffende het bodembeheer
Flash 12/09: Brussels Gewest - Beheer en sanering van verontreinigde bodems
Flash 11/09: Publicaties Belgisch Staatsblad 13/02/2009 - relanceplan (o.a. verlaging BTW-tarief bouw)
Flash 10/09: Brussels Gewest - publicatie Regenplan
Flash 09/09: Waals Gewest - Milieuvergunning
Flash 08/09: Waals Gewest - Publicaties Belgisch Staatsblad
Flash 07/09: BVS-studentenprijs 2008
Flash 06/09: Vlaams Gewest - Wijziging VLAREM-reglementering
Flash 05/09: Publicaties Belgisch Staatsblad 22/01/2009
Flash 04/09: Waals Gewest - Rationalisatie van de adviesverlenende functie
Flash 03/09: Waals Gewest - Rationeel energiegebruik
Flash 02/09: Vlaams Gewest - Fiscale maatregelen (BS 12/01/09)
Flash 01/09: Recente publicaties Belgisch Staatsblad

2008

Flash 64/08: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning en van het advies van de gemachtigde ambetenaar
Flash 63/08: Antwerpse Stedenbouwkundige Verordening - Bericht van Openbaar Onderzoek
Flash 61/08: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bericht van openbaar onderzoek