Studiedag Bond Beter Leefmilieu : Beleidsplan Ruimte goedgekeurd - Informeer jezelf op studiedag 'Meer doen met bouwgrond: op naar een hoger ruimtelijk rendement'

Dinsdag 13 december, 12u-18u

Zaal De Schelp, Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Erik Grietens

 

 
 

Zopas keurde de Vlaamse regering het Witboek voor een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Dit Beleidsplan legt de krachtlijnen vast voor de toekomstige ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Een hoger ruimtelijk rendement is een centraal thema in dit plan: meer doen met de beschikbare bouwruimte.
 
Dat klinkt logisch, maar hoe breng je het in de praktijk? Creatief omspringen met bouwgrond biedt heel wat kansen, maar wat zijn de beleidsmatige en wettelijke randvoorwaarden? En zijn Vlamingen er klaar voor? Hier kom je het allemaal te weten.
 
Tijdens deze studienamiddag krijg je inhoudelijke toelichting over het kersverse Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en reflecties van o.a. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en een uitgelezen reeks experts ter zake. We sluiten af met een politiek debat tussen burgemeesters van grote steden en kleinere gemeenten.

Programma: 

  • 12h00 - 13h00: onthaal met broodjes

 

Toelichtingen:

  • 13h00- 13h30: Ruimtelijk rendement in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - René van der Lecq, projectmanager Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Departement Ruimte Vlaanderen
  • 13h30 - 14h00: Naar een andere bouwcultuur voor een hoger ruimtelijk rendement - Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck
  • 14h00 - 14h30: Ruimtelijk rendement en de woonwensen van Vlamingen. Ann Pisman, Directeur Onderzoek Departement Ruimte Vlaanderen

Pauze tot 15h00

 

Reflecties:

  • 15h00- 15h20: Recepten voor een hoger ruimtelijk rendement en meer groen - Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu
  • 15h20 - 15h40: Flexibele regelgeving voor een hoger ruimtelijk rendement - Olivier Carrette, Beroepsvereniging Vastgoedsector, UPSI-BVS
  • 15h40 - 16h00: Verdichting en hoger ruimtelijk rendement op maat van dorpen - Karel Lhermitte, Landelijke Gilden

 

16h00 - 17h00: Burgemeestersdebat: politiek debat met burgemeesters van steden en gemeenten

 

17h00 - 18h00: Drink en netwerkmoment

 

Inschrijving kost 50 euro. De BBL-publicatie 'Recepten voor kernversterking' is in de prijs inbegrepen. 

 

Broodjeslunch aangeboden door Bostoen.